Elektrostymulacja FES

Elektrostymulacja FES

Elektrostymulację można wykorzystywać w wielu dysfunkcjach zarówno ortopedycznych jak i neurologicznych.Elektrostymulację można wykorzystywać w wielu dysfunkcjach zarówno ortopedycznych jak i neurologicznych. Szczególnym rodzajem jest elektrostymulacja funkcjonalna, której celem jest wywołanie odpowiedzi ruchowej poprzez pobudzenie prądem elektrycznym mięśni wykazujących dysfunkcję, upośledzenie lub brak kontroli ich napięcia lub czynności. Również odpowiedź ruchową można uzyskać na drodze pobudzania nerwów zaopatrujących dany mięsień.

Istnieje kilka metod stosowania w praktyce elektrostymulacji czynnościowej. Najczęściej stosowana jest w stymulacji nerwu strzałkowego u pacjentów neurologicznych w przebiegu niedowładu lub porażenia połowiczego oraz u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metoda ta stosowana jest w celu reedukacji chodu lub poprawy funkcji chodu w szczególności u pacjentów po udarze stymuluje się stopę do zgięcia grzbietowe i nawracania. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 697 533 561