Korekcja wad postawy

Korekcja wad postawy

Terapeutyczna forma ćwiczeńTerapeutyczna forma ćwiczeń, która ma na celu korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała u dzieci i dorosłych. Specyficzne zestawy ćwiczeń mają działanie profilaktyczne, eliminują powstałe wady postawy i doprowadzają do stanu uznanego za prawidłowy, kształtują nawyk prawidłowej postawy, wzmacniają osłabione mięśnie i rozciągają grupy mięśni przykurczonych, wyrabiają u dzieci nawyk prawidłowej postawy ciała.
Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie bądź grupowo.

Cel gimnastyki korekcyjnej:

  • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
  • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
  • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
  • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
  • profilaktyka otyłości.

 

Wskazania:

 

  • Okres przedszkolny i szkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci i młodzieży jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.
  • Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko koślawa, płaskostopie) i wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 697 533 561