Prądy Diadynamiczne

Prądy Diadynamiczne

Prądy diadynamiczne (nazywane inaczej diadynamikiem lub DD) zalicza się do fizykoterapii, a dokładniej do działu elektrolecznictwa.Prądy diadynamiczne (nazywane inaczej diadynamikiem lub DD) zalicza się do fizykoterapii, a dokładniej do działu elektrolecznictwa. Należą do grupy prądów małej częstotliwości (0-1000 Hz). Składają się z serii powtarzalnych impulsów wywołujących określone reakcje mięśni i nerwów. Prądy impulsowe są wynikiem odpowiednio przerywanego prądu stałego. DD składa się z komponenty galwanicznej o małym natężeniu, na którą nałożony jest prąd faradyczny (zmienny). Dzięki temu moc impulsu nie spada do zera, ale zatrzymuje się na wartości prądu stałego. Mianem prądów diadynamicznych określa się 6 prądów o różnych parametrach, które użyte w odpowiedniej kombinacji pozwalają na osiągnięcie pożądanego efektu terapeutycznego. Są to: MF, DF, CP, LP, RS, MM.

Do najważniejszych wskazań do stosowania prądów diadynamicznych należą:

  • choroby reumatyczne;
  • zespoły bólowe jako następstwo urazu;
  • stany pourazowe;
  • zaniki mięśni z nieczynności;
  • nerwobóle;
  • zapalenia okołostawowe;
  • zespoły korzeniowe;
  • osteoporoza;
  • odmrożenia;
  • samorodna sinica kończyn.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 697 533 561