Regulamin

regulamin
2017-11-06

Regulamin Gabi-netu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Gabinetu Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Gabriela Sadowy-Guz ul.Legionów 9, 33-100 Tarnów. NIP.9930415421 tel.697533561
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Gabi-net Rehabilitacji świadczy usługi z zakresu fizjoterapii(kinezyterapii, krioterapii, fizykoterapii) masażu, zabiegów modelujących sylwetkę, zabiegów spa oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjno-kosmetycznych..
 4. Korzystanie z usług Gabinetu równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz przed zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gabi-net.net w poczekalni oraz recepcji Gabinetu).
 5. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 6. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 7. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta oraz Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.
 8. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu Gabinetu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 9. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 10. Zabrania się:
  • Spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem.
  • Palenia tytoniu.
  • Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Gabinetu pod ich wpływem.
  • Handlu i akwizycji.
  • Naklejania i pozostawienia reklam.
 11. Za zniszczenia majątku Gabinetu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 12. Sprzęt i urządzenia Gabinetu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Gabinecie bez zgody. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Gabinetu poza jego obszar.
 13. W trakcie wykonywania zabiegu w Gabinecie masażu może przebywać wyłącznie masażysta, fizjoterapeuta oraz Klient, jedynie masażysta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.
 14. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, Klient powinien skonsultować z lekarzem, czy dany masaż będzie odpowiedni.
 15. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 16. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
 17. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, opłata za zabieg może zostać pobrana, jak za zabieg który się odbył.
 18. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.
 19. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych.
 20. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejsze przygotowanie, np. masaż gorącymi kamieniami, chęć skorzystania z sauny, itd.).
 21. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany masażysty wykonującego zabieg. Jeśli jest to możliwe, pracownicy Gabinetu postarają się o tym fakcie jak najwcześniej poinformować Klienta.
 22. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.
 23. Klient jest zobowiązany odwołać termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.
 24. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.
 25. Promocje Gabinetu nie łączą się z posiadanymi zniżkami i innymi promocjami. Bony Wartościowe podarunkowe nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
 26. W Promocjach organizowanych przez Gabinet za stałego Klienta uważa się osobę, która zrealizowała przynajmniej 5 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy.
 27. Wszystkie serie masaży są płatne z góry przy pierwszej wizycie. Wykupienie serii umożliwia Klientowi zarezerwowanie terminów wszystkich zakupionych masaży.
 28. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych i Karnetów:
  • Bony Upominkowe i Karnety upoważniają okaziciela do skorzystania z zabiegów oferowanych w Gabinecie-Rehabilitacji zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu i Karnetu.
  • Bony i Karnety są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu.
  • Posiadacz Bonu Upominkowego i Karnetu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  • Bony i Karnety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  • Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów i Karnetów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24h przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.
  • Ceny Bonów Upominkowych nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
  • Bony Upominkowe i Karnety nie łączą się z promocjami dostępnymi po zakupie Bonu i Karnetu.
 29. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 30. W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
 31. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 32. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 697 533 561